رویش‌های انقلاب

۳۱اردیبهشت
ملت ایران اثبات کرد بدون امریکا می‌توان عزت و پیشرفت داشت/موضوعات هسته‌ای بهانه دشمن برای منصرف کردن ملت ایران از ایستادگی و پیشرفت است/ رویش‌های انقلاب بر ریزش‌ها غلبه کرده

ملت ایران اثبات کرد بدون امریکا می‌توان عزت و پیشرفت داشت/موضوعات هسته‌ای بهانه دشمن برای منصرف کردن ملت ایران از ایستادگی و پیشرفت است/ رویش‌های انقلاب بر ریزش‌ها غلبه کرده

رهبر انقلاب اسلامی طرح موضوعاتی همچون هسته ای و حقوق بشر و برخی موضوعات دیگر از طرف قدرت های زورگو را برضد ملت ایران، صرفاً بهانه دانستند و خاطر نشان کردند: تلاش آنها این است که با این بهانه ها و فشارها، ملت ایران را از ایستادگی در مقابل زورگویی ها و قلدری های خود، منصرف کنند اما این اتفاق هیچگاه نخواهد افتاد.