رویداد ورزشی

۰۷خرداد
بزرگ ترین رویداد ورزش محلات در شهرری آغاز شد

بزرگ ترین رویداد ورزش محلات در شهرری آغاز شد

مراسم افتتاحیه ورزش محلات ۲۰ گانه منطقه ۲۰، برگزار و فعالیت ورزشی شهروندان این منطقه در ۲۴ رشته متنوع آغاز شد.