رویداد های تاثیرگذار

۰۵بهمن
مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

یک ماه دیگر عراق مجددا باید از آمریکا بابت خرید انرژی از ایران معافیت از تحریم بگیرد. اگر عراق آمریکا را اخراج کند، این کشور نیز تحریم می شود که شدیدا در این موقعیت به نفع ایران است. مقامات کرد عراقی مخالف اخراج آمریکایی ها هستند.