رویداد های تاثیرگذار اقتصادی ایران

۰۷بهمن
مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

وزیر بهداشت چین در کنفرانس خبری گفت طى ساعات آینده یک داروى رایگان براى درمان تمام مبتلایان به کرونا معرفى خواهیم کرد. ورود و خروج به اکثر شهرهاى چین ممنوع شده است. احتمال میرود که بین یک روز نهایتا ۱۴ روز آینده بر این ویروس غلبه کنیم.