رویداد مهم اجتماعی و فرهنگی

۱۹آبان
لزوم برگزاری رویداد مهم اجتماعی و فرهنگی / وضعیت نابسامان اوضاع اجتماعی غرب تهران

لزوم برگزاری رویداد مهم اجتماعی و فرهنگی / وضعیت نابسامان اوضاع اجتماعی غرب تهران

نشست کمیته پشتیبانی هفته فرهنگی با حضور مسئولان شهرستانی در شهرستان بهارستان برگزار شد.