رویداد فضای مجازی

۰۱بهمن
جزئیات برگزاری بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال در کشور

جزئیات برگزاری بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال در کشور

مسلم معین گفت: در مرحله اول، تولیدات این ۱۵۰۰ نفر و تیم های تخصصی را ۲۰۰ نفر به عنوان داور، رصد، ارزیابی و داوری کرده و خروجی این محصولات را در صورتی که دارای استانداردهای علمی باشند به یک فینال راه پیدا می‌کند که تلاش می کنیم تا پایان سال در تهران مرحله فینال برگزار شود.