رویداد جذب سرمایه

۱۷خرداد
رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی برگزار می شود
در صندوق نوآوری و شکوفایی؛

رویداد جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی برگزار می شود

رویداد آنلاین جذب سرمایه در حوزه آب و انرژی روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه جاری برگزار می‌شود.