رویدادی برای اپل

۲۱اسفند
۲۵ مارس؛ رویدادی دیگر برای اپل

۲۵ مارس؛ رویدادی دیگر برای اپل

اپل به صورت رسمی تایید و اعلام کرده است که ۲۵ مارس در رویدادی قصد دارد از سرویس تلویزیون و استریم آنلاین اختصاصی خود رونمایی کند.