رویدادی الهی بود

۰۵دی
هدف اصلی فتنه گران داخلی، رهبری و عوامل خارجی اصل نظام بود/حماسه ۹ دی رویدادی الهی بود

هدف اصلی فتنه گران داخلی، رهبری و عوامل خارجی اصل نظام بود/حماسه ۹ دی رویدادی الهی بود

یک تحلیلگر مسائل سیاسی کشور با بیان این که حماسه ۹ دی رویدادی الهی بود، اظهار کرد: بدون شک هدف اصلی فتنه گران داخلی، رهبری و عوامل خارجی اصل نظام بود.