رویدادهای سینما

۰۹مرداد
زمان برگزاری دهمین جشن انیمیشن ایران

زمان برگزاری دهمین جشن انیمیشن ایران

به گفته رییس هیات مدیره صنف انیمیشن، دهمین جشن انیمیشن پس از ماه صفر برگزار می شود.