رویدادهای سینمایی

۰۸مرداد
چگونه نماینده ایران در اسکار انتخاب میشود ؟

چگونه نماینده ایران در اسکار انتخاب میشود ؟

بنیاد سینمایی فارابی در پی انتشار نامه کانون کارگردانان خانه سینما در خصوص نحوه معرفی فیلم به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی جهت رقابت در رشته اسکار بهترین فیلم خارجی زبان، توضیحاتی را ارائه کرد.