رویدادهای تاثیرگذار بر بازار

۱۸آبان
مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

بانک تجارت تصمیم گرفته دارایی های مازاد و سرمایه گذاری های خود را به فروش برساند تا زیان را به صفر برساند.