رویدادهای تاثیرگذار اقتصادی ایران

۰۷دی
مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار بر بازار مالی ایران و جهان

آذر منصوری می گوید عدم تصویب FATF هدیه ای به ترامپ است. پیام مجرد، فعال سیاسی هم می گوید نپیوستن به FATF یعنی خودمان جلوی دور زدن تحریم‌ها را بگیریم و نگذاریم حتی یک قلم کالا وارد ایران شود.