رویا نیمه شب

۲۲شهریور
واکنش مریم کاظمی به ماجرای دستگیر شدنش

واکنش مریم کاظمی به ماجرای دستگیر شدنش

مریم کاظمی در واکنش به اتفاقات چند روز گذشته که منجر به بازداشت موقت وی و رییس تئاتر شهر شد، یادداشتی را منتشر کرد.