رویای رسانه های اصلاح‌طلب و دولتی برای ۳۰ دی

۲۳دی

رویای رسانه های اصلاح‌طلب و دولتی برای ۳۰ دی

امروز ۲۳ دی ماه، رسانه های اصلاح طلب و دولتی با محوری مشترک، آغاز اجرای توافقنامه را ۳۰دی ماه عنوان کرده و آن روز را آغازی بر کاهش تحریم ها دانستند.