رویارویی

۱۳خرداد
رویارویی با عشق در سوگواری
معرفی کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست؛

رویارویی با عشق در سوگواری

آیا تاکنون برایتان پیش ‌آمده است که عزیزتان سوگوار باشد و نتوانید روش درستی برای همدردی با او در پیش بگیرید؟ حتی اگر پاسختان منفی باشد، همه افراد ممکن است در وضعیت سوگواری و اندوه قرار گیرند؛ بنابراین موضوع مهمی است که چطور به‌درستی از پس آن برآییم. «مگان دیواین» (Megan Devine) با نوشتن کتاب عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست، تجربه‌ها و مفاهیم ارزشمندی را درباره رویارویی صحیح با سوگ به مخاطب منتقل می‌کند.