رویارویی با میلان

۳۰آبان
اعلام اسامی تیم ستارگان پرسپولیس برای رویارویی با  میلان

اعلام اسامی تیم ستارگان پرسپولیس برای رویارویی با میلان

اسامی تیم فوتبال ستارگان پرسپولیس برای رویارویی مقابل ستارگان میلان اعلام شد.