روپوش مدارس

۱۷شهریور
حکایت عجیب روپوش مدارس از دوخت تا فروش به دانش‌آموزان

حکایت عجیب روپوش مدارس از دوخت تا فروش به دانش‌آموزان

روپوش‌های مدارس شهرستان بهارستان به شکلی دل بخواهی و متفاوت از یکدیگر با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت به شهروندان بهارستانی فروخته می‌شود.