روپوش دانش آموزان

۰۴شهریور
از حرف تا عمل حمایت از کالای داخلی در لوازم مورد نیاز دانش آموزان

از حرف تا عمل حمایت از کالای داخلی در لوازم مورد نیاز دانش آموزان

تهیه اجناس و اقلام تولید داخل نقش مهمی برای صنعت دارند و استفاده از این اقلام برای دانش آموزان ضمن کاهش هزینه ها برای نهادیه کردن فرهنگ این کار موثر است.