روپرت مرداک

۰۷دی
زنان پرچم‌داران فکری یک جامعه هستند / نقش زنان در حماسه ۹ دی قابل‌تحسین است

زنان پرچم‌داران فکری یک جامعه هستند / نقش زنان در حماسه ۹ دی قابل‌تحسین است

کارشناس فضای مجازی و مدرس دانشگاه گفت: نقش زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است و آگاهی، دانش و بصیرت آنان مانع از نفوذ دشمنان بر آنان خواهد بود.