روپایی زن

۱۸آذر
رکوردهای جدید توسط مهدی حب درویش ثبت شد

رکوردهای جدید توسط مهدی حب درویش ثبت شد

ورزشکار ساکن شهرستان شهریار و رکورددار جهان، موفق به ثبت رکوردهای جدیدی در رشته روپایی شد.