روهینجا

۲۲اسفند
سرکوب اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار “نشانه‌های نسل‌کشی”

سرکوب اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار “نشانه‌های نسل‌کشی”

یک مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل هشدار داد که سرکوب اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار اکنون حامل “نشانه‌های نسل‌کشی” بوده و تاکید کرد که دولت این کشور باید درباره این رخداد پاسخگو باشد