رونمایی کرد

۳۱اردیبهشت
مدیرعامل جدید استقلال از حقوق مدیریتی خود در این باشگاه رونمایی کرد

مدیرعامل جدید استقلال از حقوق مدیریتی خود در این باشگاه رونمایی کرد

احمد سعادتمند مدیرعامل جدید باشگاه استقلال از حقوق مدیریتی خود در این باشگاه رونمایی کرد.