رونمایی از کتاب عکاسی

۲۲خرداد
یک دیپلمات باید علاوه بر وظایف سیاسی به مقوله فرهنگی هم توجه کند/ من هنرمند نیستم بلکه یک دیپلماتم

یک دیپلمات باید علاوه بر وظایف سیاسی به مقوله فرهنگی هم توجه کند/ من هنرمند نیستم بلکه یک دیپلماتم

سفیر اندونزی در تهران با بیان اینکه یک دیپلمات باید علاوه بر وظایف سیاسی به مقوله فرهنگی هم توجه کند، گفت: به عنوان یک دیپلمات باید علاوه بر وظایف سیاسی و اقتصادی به مقوله فرهنگی هم توجه کنم.