رونمایی از هوش مصنوعی جدید

۱۸مهر
رونمایی از افزونه جدید در اینستاگرام به زودی

رونمایی از افزونه جدید در اینستاگرام به زودی

هر روز ما خبرهای تازه ای در مورد اینستاگرام و افزونه های جدید آن می شنویم. امروز خبری منتشر شد در مورد اینکه شرکت اینستاگرام قصد دارد برای جلوگیری از رفتارهای خشن در اینستاگرام هوش مصنوعی جدید خود را به این برنامه اضافه کند.