رونمایی از نرم افزار «سمر»

۰۱مهر
رونمایی از نرم افزار «سمر»

رونمایی از نرم افزار «سمر»

صبح امروز (یکشنبه ۱ مهر ماه) و همزمان با بازگشایی مدارس ، شهرداری منطقه ۲۰ تهران با شعار «شهر ایرانی اسلامی پیشرو» از نرم افزار موقعیت یابی آنی سرویس مدارس شهرری با نشان «سمر» رونمایی کرد.