رونمایی از نرم افزار بانک اطلاعات مناطق محروم

۰۳آذر
ما آماده همکاری با بسیج در زمینه محرومیت  زدایی هستیم

ما آماده همکاری با بسیج در زمینه محرومیت زدایی هستیم

استاندار تهران با بیان اینکه اقدام ارزشمند بسیج در زمینه محرومیت زدایی استان تهران موجب تصمیم گیری بر اساس اولویت می شود، ادامه داد : طی سالیان زیادی فکر نمی کردم تهران با محرومیت روبرو باشد ولی در زمان استانداری تهران متوجه شدم این استان دارای مناطق محروم زیاد است .