رونمایی از سنگ قبر هوشمند

۲۰اردیبهشت
رونمایی از سنگ قبر هوشمند در بوشهر

رونمایی از سنگ قبر هوشمند در بوشهر

در آئینی سنگ قبر هوشمند ساخته مخترع بوشهری رونمایی شد.

۲۵اسفند
احداث نگارخانه در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد

احداث نگارخانه در دستور کار اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملارد گفت: احداث نگارخانه در شهرستان ملارد با توجه به کثرت هنرمندان در این منطقه در دستور کار قرار دارد.