رونمایی از سامانه

۱۵آبان
رونمایی از سامانه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد

رونمایی از سامانه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد

سامانه مراکز رشد واحدهای فناور در پنجمین نشست سراسری مدیران مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.