رونمایی از دستاودهای جدید هسته ای در آینده نزدیک

۰۴اردیبهشت
تاکنون هیچ شخص موثری از سازمان اخراج نشده است/ رونمایی از دستاودهای جدید هسته ای در آینده نزدیک

تاکنون هیچ شخص موثری از سازمان اخراج نشده است/ رونمایی از دستاودهای جدید هسته ای در آینده نزدیک

رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: تاکنون هیچ شخص موثری از سازمان اخراج نشده است/ در آینده نه چندان دور یکی از دستاوردهای صنعتی هسته ای که در زمینه سرم ساز و موارد دیگر به کار گرفته شده است را اعلام خواهیم کرد.

۰۷اسفند
مزایده واگذاری باشگاه‌ها متولی مشخصی ندارد

مزایده واگذاری باشگاه‌ها متولی مشخصی ندارد

طرح واگذاری باشگاه‌های ورزشی از طریق مزایده با هدف جلوگیری از رشد بی‌رویه باشگاه‌های دولتی و تیم‌داری و نیز جلوگیری از تصدی دولت و برخی مسائل مادی و رشد بخش خصوصی در این زمینه ارائه شده است.