رونمایی از جنگنده ایرانی

۳۰مرداد
جنگنده ایرانی کوثر ، ببر نهاجا رونمایی شد + مشخصات و تصاویر

جنگنده ایرانی کوثر ، ببر نهاجا رونمایی شد + مشخصات و تصاویر

جدیدترین دستاورد هوایی کشورمان با حضور رئیس جمهور در آستانه ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی رونمایی شد.