رونمايي

۰۴شهریور
رونمایی از ۱۰۰ سند جنایات آمریکا در ایران

رونمایی از ۱۰۰ سند جنایات آمریکا در ایران

۱۰۰ سند از جنایات آمریکا در ایران و منطقه تحت عنوان «آبروی آمریکا را می‌بریم»، امروز در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال رونمایی شد.