رونق گردشگری

۲۵اسفند
مقاومت و ایستادگی سایه جنگ را از این کشور دور کرده است/راهیان نور؛ فرصتی برای تحقق بخشی به اقتصادمقامتی در استان خوزستان

مقاومت و ایستادگی سایه جنگ را از این کشور دور کرده است/راهیان نور؛ فرصتی برای تحقق بخشی به اقتصادمقامتی در استان خوزستان

آیت الله کعبی گفت: باید همه دست به دست هم بدهیم تا باعث رونق اقتصادی استان خوزستان شویم، چرا که این استان در طول دفاع مقدس صدمه های بسیاری دیده است و بعد از پایان جنگ، آن طور که شایسته بود به آن رسیدگی نشده است.