رونق کار

۱۶بهمن
هدف انقلاب اسلامی رونق کار و سرمایه مسلمانان است

هدف انقلاب اسلامی رونق کار و سرمایه مسلمانان است

امام جمعه قرچک در اهمیت و ضرورت کار و تلاش در جامعه اسلامی گفت: یکی از اهداف انقلاب اسلامی رونق کار و سرمایه مسلمانان است.