رونق چرخه فعالیت

۱۸اردیبهشت
رقابتهای آنلاین با رونق چرخه فعالیت ورزش کارگری

رقابتهای آنلاین با رونق چرخه فعالیت ورزش کارگری

رئیس فدراسیون آماتور ورزش کارگری گفت:با توجه به بحرانی که در کشور از نظر ویروس کرونا وجود دارد برای این که خللی در برنامه های پیش بینی شده ایجاد نشود سعی کردیم مسابقات قهرمانی کشور را در رشته های مختلف کارگری به صورت آنلاین در شبکه مجازی برگزار کنیم تا از این طریق دوباره پویایی و نشاط را در بین جامعه کارگری ایجاد کنیم.