رونق در اقتصاد

۱۶فروردین
کارخانه ها با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند/به کشوری واردات محور تبدیل شده ایم/ قوانین حمایت از تولید داخلی اجرایی نمی شود

کارخانه ها با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند/به کشوری واردات محور تبدیل شده ایم/ قوانین حمایت از تولید داخلی اجرایی نمی شود

رئیس فراکسیون تولید ملی و جهاد اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارخانه ها و مجتمع های تولیدی کشورمان با ۴۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند، گفت: می توان گفت که به کشوری واردات محور تبدیل شده ایم زیرا از قوانین خوبی که برای حمایت از تولید داخلی کشورمان وجود دارد استفاده نمی شود.