رونق تولید و اشتغال

۰۳فروردین
اهداف مهم قرچک در سال ۱۳۹۶ / رونق تولید و اشتغال و برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی

اهداف مهم قرچک در سال ۱۳۹۶ / رونق تولید و اشتغال و برگزاری انتخاباتی سالم و رقابتی

فرماندار شهرستان قرچک گفت: در سال ۹۶ دو هدف مهم ما در شهرستان قرچک، رونق تولید و اشتغال و پیشگیری از هرگونه تعطیلی کارخانجات و برگزاری انتخابات در فضایی سالم و رقابتی است.