رونق تولید مسکن

۱۷فروردین
وضعیت بازار مسکن اورژانسی است

وضعیت بازار مسکن اورژانسی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که وضعیت بازار مسکن اورژانسی است،گفت:بدنه اجرایی و مدیریتی کشور تصمیم قابل قبولی برای رونق تولید مسکن اتخاذ نکرده است.