روند قیمت طلا

۰۷تیر
روند قیمت طلا به چه عواملی وابسته است؟

روند قیمت طلا به چه عواملی وابسته است؟

خیلی‌ها با دیدن ریزش قیمت دلار و عدم تغییر قیمت طلا در داخل کشور تعجب می کنند و دلیل این تعجب به این دلیل است که تصور می‌کنند عامل اثر گذار بر قیمت طلا تنها دلار است.