روند صعودی پرسپولیس

۰۳دی
واکنش کالدرون به لیست نقل و انتقالات پرسپولیس

واکنش کالدرون به لیست نقل و انتقالات پرسپولیس

کالدرون در خصوص اینکه آیا لیستی به باشگاه داده یا خیر عنوان کرد: ما هنوز لیستی به باشگاه نداده ایم چون باید ببینیم چه بازیکنانی را می توانیم جذب کنیم.