روند صعودی دلار

۱۰اردیبهشت
قیمت دلار کاهش یافت

قیمت دلار کاهش یافت

ارزش دلار در برابر بسیاری از همتایانش کاهش یافت.