روند سیایی

۱۸فروردین
ترکیه خواستار تسریع روند سیاسی در سوریه شد

ترکیه خواستار تسریع روند سیاسی در سوریه شد

ترکیه در نشست سه جانبه با روسای جمهور ایران و روسیه خواستار تسریع روند سیاسی در سوریه شده است.