روند دریافت وام ازدواج 10 میلیون تومانی

۰۸آبان
چگونه و از کدام بانک ها وام ازدواج بگیریم؟ +جدول

چگونه و از کدام بانک ها وام ازدواج بگیریم؟ +جدول

وام ازدواج از مهمترین تسهیلاتی است که دولت برای ازدواج جوانان در نظر گرفته و افزایش ۷ میلیون تومانی آن خبری خوشی برای جوانان در شرف ازدواج است.