روند درمان بیماران

۲۹اردیبهشت

تأثیر کرونا بر روند درمان بیماران سرطانی

شرینا مود سیدیک، معاون مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه پوترا در مالزی، تحقیقات و مشاهدات خود را در خصوص بیماران مبتلا به سرطان در برخورد با کووید-۱۹ به اشتراک گذاشت.