روند اجرای برجام

۰۱خرداد
شاخص معینی برای ساز وکار روند اجرای برجام وجود ندارد/ نباید برای اجرای مفاد مشخص شده در برجام چانه زنی کنیم

شاخص معینی برای ساز وکار روند اجرای برجام وجود ندارد/ نباید برای اجرای مفاد مشخص شده در برجام چانه زنی کنیم

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه شاخص معین و روشنی برای سنجش ساز و کار روند اجرای برجام وجود ندارد، تاکید کرد: بر اساس تفاهم نامه بین المللی قرار نیست برای اجرای مفاد مشخص شده چانه زنی کنیم.

۱۶فروردین
دولت باید گزارشی از روند انجام تعهدات غربی ها به مردم و مجلس ارائه کند/ نگرانی ها در زمینه سوئیفت جدی است

دولت باید گزارشی از روند انجام تعهدات غربی ها به مردم و مجلس ارائه کند/ نگرانی ها در زمینه سوئیفت جدی است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه نگرانی ها در این زمینه سوئیفت جدی است، گفت: دولت باید گزارشی از روند اجرای برجام و ارزیابی از انجام تعهدات غربی ها به مردم و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.