رونالد کومان

۳۱مرداد
جرارد پیکه اعتماد کومان را جلب کرد

جرارد پیکه اعتماد کومان را جلب کرد

مدافع متعصب بارسلونا در لیست فروش سرمربی جدید آبی-اناری ها قرار نگرفت.