رونالدو و هواپیمای خصوصی

۱۷اردیبهشت
رونالدو و هواپیمای خصوصی + عکس

رونالدو و هواپیمای خصوصی + عکس

کریستیانو رونالدو پس از دو ماه دیشب با پروازی اختصاصی از پرتغال به تورین وارد شد.