رونالدو صاحب فرزند دوقلو شد

۲۱خرداد
خبر خوش دیگری برای بهترین بازیکن جهان / رونالدو صاحب فرزند دوقلو شد

خبر خوش دیگری برای بهترین بازیکن جهان / رونالدو صاحب فرزند دوقلو شد

رونالدو صاحب فرزندان دوقلو شد و با این وجود به جمع پدران سه فرزندی پیوست.