رونالدو در ورزش از نگاه دو

۲۱خرداد
رونالدو و رونالدینیو در برنامه ورزش از نگاه دو

رونالدو و رونالدینیو در برنامه ورزش از نگاه دو

در طول برگزاری جام جهانی، چهره‌های مطرح فوتبال جهان مهمان برنامه ورزش از نگاه دو خواهند بود.