رونالدوی ایرانی

۲۵آبان
بدل کریستیانو رونالدو در ایران! + عکس

بدل کریستیانو رونالدو در ایران! + عکس

زمزمه هایی در سالن مراسم افتتاحیه نفس شنیده می شد حاکی بر اینکه کریستیانو رونالدو برای دیدن فیلم به پردیس کوروش آمده است.